Eerste Klinkenbergh-prijs uitgereikt aan prof. dr. Matthijs C.G. Schouten

Op vrijdag 6 februari is de eerste Klinkenbergh-prijs uitgereikt aan prof. dr. Matthijs Schouten voor diens inspanningen en opmerkelijke prestaties op het gebied van het behoud van natuur, landschap en erfgoed in binnen- en buitenland.

 

De Klinkenbergh-prijs is vernoemd naar Albert Klinkenbergh, in 1989 de oprichter van de Unie van Provinciale Landschappen, nu “De12Landschappen”. Een man met visie, die destijds reeds voorzag dat samenwerking noodzakelijk was en de provinciale Landschappen ten goede zou komen. Bij zijn afscheid als voorzitter van de Unie werd in 1997 het Klinkenbergh-fonds ingesteld. Naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van samenwerkingsverband De12Landschappen is de Klinkenbergh-prijs ingesteld. Deze prijs, groot € 10.000 en mogelijk gemaakt door het Klinkenbergh-fonds, zal eens per drie jaar worden uitgereikt aan een persoon met een bijzondere staat van dienst op het terrein van de bescherming van natuur, landschap en erfgoed in binnen- en buitenland.

 

Verwonderen, verbinden en verweven

Matthijs Schouten is Hoogleraar Natuur- en Landschapsbescherming aan de universiteit van Cork, later ook die van Galway en sinds een aantal jaar tevens bijzonder hoogleraar ‘ecologie en filosofie van het natuurherstel’ aan Wageningen Universiteit.

Hij heeft m.n. veel betekend voor het behoud van de Ierse venen en voldoet met zijn staat van dienst, zijn betrokkenheid en overtuiging aan de drie gestelde kenmerken die een ontvanger van de Klinkenbergh-prijs typeren: verwonderen, verbinden en verweven.

De voorzitter van De12Landschappen, Arjen van der Meer, verwoordde dat als volgt:

“Matthijs Schouten laat zien dat natuur niet op zichzelf staat. Ecologie, filosofie en spiritualiteit vormen in zijn zienswijze één geheel; zijn uitgave “Spiegel van de Natuur” uit 2005 vormt hiervan de weerslag. Het lot van de aarde en de onderwaardering van natuurbehoud heeft hij ingezet als boodschap richting de maatschappelijke en politieke agenda. Zijn intellectuele prestaties, het behoud van de Ierse venen en zijn strijdbare ambassadeurschap maken hem een terechte ontvanger van de eerste Klinkenberghprijs 2015.”

In zijn dankwoord reageerde Schouten: “Ik ben geraakt door de omschrijving verwonderen, verbinden en verweven. De eerdere sprekers memoreerden vandaag dat natuur en cultuur niet twee gescheiden werelden mogen zijn. Er is hoop, mensen bewegen zich meer naar partner in het ecosysteem. Hierbij hoort ook een andere morele ruimtelijke ordening, van heerser naar ecocentrisch participant. De Indiaase morele rangschikking van natuur en landschap zijn hiervoor de leidraad. Gelukkig gaat de mens zich steeds meer zien als deel van natuur. Ik ben pas tevreden als de natuur is doorgedrongen tot in de disco.”

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert en beschermt waardevolle gebieden en historische pareltjes in Zeeland, bij elkaar bijna 10.000 ha. Geniet mee dankzij de vele wandelroutes, uitkijkpunten en excursies!

Ontwerp & realisatie: Nilsson

Privacyverklaring