Broedseizoen Hooge Platen: rust geboden!

foto Fred Schenk

Na het aanhoudende koude weer was de weersverbetering begin mei voor veel vogels het sein om te starten met het broedseizoen. Ook zijn er weer volop zeehonden.
Zeker in deze tijd is het van groot belang dat er voldoende rust is op de Hooge Platen. We houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten, uiteraard vanaf een ruime afstand.

Er zit een groep grote sterns op de duintjes; naar schatting ca 1800 paren en de groep groeit nog altijd aan. Als bij een massale paniek veel vogels de lucht in gaan zijn de grote sterns snel en als eerste terug. Dat is voor ons het teken dat er al gebroed wordt. Het nest stelt niet veel voor, meer dan een kuiltje in het zand is het meestal niet. De vogels broeden dicht opeen, vaak op pik-afstand van elkaar, er liggen zo'n 10 à 15 nesten per vierkante meter.
De zwartkopmeeuwen en kokmeeuwen, zo'n 1500 koppels, broeden verspreid over de duintjes en het hogere deel van het schor.
Voor de visdieven en dwergsterns is het nog wat aan de vroege kant, maar ook zij zullen weldra een plekje zoeken in de duintjes en op de kale schelpenbank.
Met het springtij in het weekend van 7 en 8 mei, +2.66 NAP, was het een drukte van jewelste. Naast de arriverende meeuwen en sterns waren er veel steltlopers. In deze periode zijn veel steltlopers, zoals rosse grutto en bonte strandloper, al in zomerkleed. Het is een prachtig gezicht als deze zwermen vogels de hoogwater vluchtplaats (hvp) opzoeken.

Er gaat ook geen dag voorbij zonder dat er zeehonden te zien zijn. Verspreid over enkele ligplaatsen zijn er toch al gauw meer dan 100!
Het overgrote deel van de groep is de gewone zeehond, maar ook de grijze zeehond is een vaste gast. Zonnebadend op de zandbank hebben ze hun rust nodig. Als ze met het hoge water verplicht worden te water te gaan, schuwen ze de mensen echter niet; het gebeurt geregeld dat de zeehonden op enkele meters van de boot een kijkje komen nemen.

Rust is in deze periode van groot belang! We volgen de ontwikkelingen dan ook vanaf een flinke afstand, veelal vanaf de dienstboot op het water. Ook vanaf het Voorland van Nummer Eén is er goed zicht op de Hooge Platen.

De foto is gemaakt tijdens een 'panic': duizenden vogels vliegen op omdat er een bruine kiekendief gesignaleerd is.

 

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert en beschermt waardevolle gebieden en historische pareltjes in Zeeland, bij elkaar bijna 10.000 ha. Geniet mee dankzij de vele wandelroutes, uitkijkpunten en excursies!

Ontwerp & realisatie: Nilsson

Privacyverklaring