Boomkikker niet meer weg te denken in west Zeeuws-Vlaanderen

foto J. Duburck

Het gaat weer goed met de boomkikker in west Zeeuws-Vlaanderen!
Jarenlang was het felgroene kikkertje een zorgenkindje: in de jaren 90 van de vorige eeuw kwamen er nog maar een paar honderd voor.
Het Zeeuwse Landschap heeft zich met vele partners jarenlang ingezet voor het behoud van deze soort en diens leefgebied.
Het resultaat mag er zijn: bij de tellingen in mei zijn er ruim 2500 roepende mannetjes geteld!

De boomkikker stelt hoge eisen aan zijn leefgebied; als de boomkikker zich ergens vestigt dan betekent dat, dat de omgeving voor heel veel dieren- en plantensoorten ook geschikt is.
Het kleine kikkertje, met zuignapjes aan de tenen, heeft zoet water en land nodig. In het water vindt de voortplanting plaats, worden de eieren gelegd en groeien de larven op. En op het land leeft de boomkikker de rest van het jaar.

Water en land
De voortplantingswateren zijn zoet met een goed ontwikkelde watervegetatie, de ligging is open en zonnig met flauw oplopende oevers. Er komen geen vissen voor, zelfs geen soorten als de stekelbaars.
Het landgebied bestaat uit een zomerleefgebied en een overwinteringsgebied: het zomerleefgebied is een kleinschalig halfopen landschap met een gevarieerde begroeiing van kruiden en lage struiken. Het is zonnig gelegen met een hoge grondwaterstand zodat de bodem niet uitdroogt. Overwinteringsplaatsen zijn bij voorkeur vorstvrij zoals holen in de grond, hopen van plantaardig afval en/of dood hout of stenen en in vorstvrijeruimtes zoals kelders van woningen.

Herstel van leefgebied
Al jarenlang zet Het Zeeuwse Landschap zich in voor het behoud en herstel van deze diersoort en diens leefgebied. Er is in west Zeeuws-Vlaanderen in samenwerking met verschillende partners vooruitstrevend gewerkt aan meerdere natuurontwikkelingsprojecten die deel uit maken van het Natuurnetwerk Zeeland. In deze nieuw aangelegde ecologische verbindingszone in west Zeeuws-Vlaanderen heeft de boomkikker zich definitief gevestigd. Na een voorzichtig herstel van de populatie in de laatste jaren van de vorige eeuw, toen zo’n 500 exemplaren, gaat het diertje nu anno 2017 letterlijk en figuurlijk “met sprongen” vooruit.

Boomkikkerconcerten
Tijdens de voortplantingsperiode, april tot eind mei gaan vrijwilligers op pad om de diertjes te tellen. In deze periode, op zwoele avonden, beginnen de mannetjes als de schemering invalt met hun karakteristiek roep. De roep is een ritmisch ‘kê(k)-kê(k)-kê(k)’ dat enkele malen per seconde wordt herhaald. Tijdens het roepen zitten de mannetjes meestal in ondiep water of aan de oever van de poel. Met windstil weer en afhankelijk van de aantallen zijn de boomkikkerconcerten op een afstand van 500 tot 1000 meter hoorbaar.
In de tweede week van mei hebben de vrijwilligers gebiedsdekkend een simultaantelling uitgevoerd, waarbij maar liefst ruim 2500 roepende boomkikkermannetjes zijn genoteerd.

Ga mee op excursie!
Op vrijdag 19 mei, rond 22.00 uur organiseert Het Zeeuwse Landschap in samenwerking met het Boomkikkerfonds een boomkikkerexcursie in de omgeving van Aardenburg. Indien de weeromstandigheden gunstig zijn, kunt u getuige zijn van een prachtig boomkikkerconcert.

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert en beschermt waardevolle gebieden en historische pareltjes in Zeeland, bij elkaar bijna 10.000 ha. Geniet mee dankzij de vele wandelroutes, uitkijkpunten en excursies!

Ontwerp & realisatie: Nilsson

Privacyverklaring