Meest gestelde vragen

Waarom moet ik toestemming vragen?
Het Zeeuwse Landschap wil zo veel mogelijk mensen laten genieten van de natuur. Uiteraard mag dit nooit ten koste gaan van de natuur zelf, noch van de natuurbeleving van de individuele bezoeker. Ook willen we eventuele hinder voor omwonenden beperken.
Daarom heeft u een vergunning nodig als u een activiteit wilt organiseren.

Waarom zitten er kosten verbonden aan een aanvraag en de vergunning?
Het mogelijk maken van activiteiten kost Het Zeeuwse Landschap geld. De paden worden extra belast; de druk op het gebied en de recreatieve voorzieningen neemt toe; meer toezicht is nodig en ook het beoordelen van de aanvragen zelf kost tijd. Daarom vragen we een financiële vergoeding.
Activiteiten steunen op deze manier de natuur, waardoor men er ook in de toekomst van kan blijven genieten.

Voor welke activiteiten heb ik vooraf geen toestemming nodig?
Voor natuurgerichte activiteiten binnen de gestelde openstellingsregels van een gebied, zoals wandelen en hardlopen, die individueel worden ondernomen, zonder commercieel oogmerk en waarvan het gezelschap niet groter is dan 20 personen hoeft geen toestemming aangevraagd te worden.

Wanneer is toestemming vooraf wel verplicht?
Als er attributen of materialen worden gebruikt en voor activiteiten die mogelijk effect hebben op de aanwezige flora en fauna, op omwonenden en/of op de natuurbeleving van andere recreanten. Er is altijd een vergunning nodig voor activiteiten voor meer dan 20 personen, voor activiteiten waarvoor een vergoeding (zoals inschrijfkosten/lidmaatschap) wordt gevraagd en voor commerciële activiteiten.

Hoe lang van tevoren moet ik toestemming vragen?
Wij ontvangen uw aanvraag graag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 4 weken voor de datum van de activiteit.

Waarom keurt Het Zeeuwse Landschap sommige toestemmingsaanvragen af?
Wij staan voor de natuur en willen verstoring van de flora en fauna, maar ook van bezoekers en omwonenden, zo veel mogelijk voorkomen. Bij risico op schade of verstoring geven wij geen vergunning af; zeker in het broedseizoen (15 maart - 15 augustus) zijn we extra voorzichtig.

Hoe houdt Het Zeeuwse Landschap toezicht op de activiteiten?
Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) houden toezicht in onze natuurgebieden. Zij letten op mogelijke verstoring, overlast en criminaliteit. Als zij overtredingen constateren kunnen ze strafrechtelijk optreden.

Moet ik de vergunning bij me hebben tijdens de activiteit?
De BOA kan u vragen de vergunning te laten zien. Zorg dus dat u die bij u hebt tijdens de activiteit. Dit mag zowel de digitale als de papieren versie zijn.

Mag ik een picknick voor familie of vrienden organiseren?
Ja, mits u met maximaal 20 personen komt en zich aan de openstellingsregels houdt. Wel vragen wij u om gebruik te maken van de bestaande picknicktafels en geen afval achter te laten. Het is in alle gebieden verboden om te barbecueën. U moet wel een vergunning aanvragen als u met een grotere groep komt of een activiteit organiseert met een commerciële achtergrond. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld als u bij de picknick een partytent of afzetlint wilt gaan gebruiken.

Mag ik een kinderpartijtje of speurtocht organiseren?
Ja, mits de groep niet groter is dan 20 personen en u zich aan de openstellingsregels houdt. Wilt u daar van afwijken dan heeft u een vergunning nodig.

Mag je overnachten in het bos, bijvoorbeeld met de scoutinggroep?
Nee, het is een vaste regel dat in natuurgebieden niet overnacht of gekampeerd mag worden. Nachtdieren en rustende dieren worden hierdoor te veel verstoord.

Met mijn sportgroep wekelijks een trainingsronde maken door terreinen van Het Zeeuwse Landschap, heb ik daarvoor een evenementenvergunning nodig?
Ja, u moet een doorlopende vergunning aanvragen indien de groep groter is dan 20 personen en/of als u commercieel bezig bent. Uiteraard dient u zich altijd aan de openstellingsregels te houden.

Onze trimclub wil een sponsorloop organiseren in het gebied. Wat moet ik doen?
U moet een vergunning aanvragen.

Ik ben docent en wil met school een buitenles, sportdag of speurtocht in het gebied houden. Wat moet ik doen?
U moet hiervoor een vergunning aanvragen.

Ik heb een hondenuitlaatservice en wil de honden uitlaten in een gebied van Het Zeeuwse Landschap. Wat moet ik doen?
Hondenuitlaat-services die in gebieden van Het Zeeuwse Landschap lopen hebben een vergunning nodig. En dit mag alleen in gebieden waar honden zijn toegestaan. U dient zich te houden aan de geldende bepalingen (zoals hond aan de lijn waar dit geldt, en poep opruimen).

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert en beschermt waardevolle gebieden en historische pareltjes in Zeeland, bij elkaar bijna 10.000 ha. Geniet mee dankzij de vele wandelroutes, uitkijkpunten en excursies!

Ontwerp & realisatie: Nilsson

Privacyverklaring