Op zoek naar de boomkikker... in het donker

Net als alle amfibieën is de boomkikker koudbloedig en zit het grootste deel van de dag doodstil op een tak of blad om zoveel mogelijk energie te sparen. 's Nachts, als hij op zoek is naar voedsel, is de kikker actief. Daarom gaan we in de donkere uurtjes in de omgeving van Terhofstede op zoek naar deze sympathieke boomkikker.
Met de naar verhouding brede kop, grote ogen en geprononceerde 'grijphanden' doet de kikker aandoenlijk aan.

Het is een soort die in een kleinschalig agrarisch cultuurlandschap van weilanden, heggen en drinkputten goed gedijt. De laatste 20 jaar is er erg veel inspanning gedaan om bestaande leefgebieden van de boomkikker te versterken. Bijvoorbeeld door goede verbindingen tot stand te brengen tussen de bestaande populaties en door nieuw in te richten natuurgebieden te koloniseren. We kunnen er inmiddels vertrouwen in hebben dat de boomkikkerpopulatie voor West Zeeuws-Vlaanderen behouden wordt.

Deze excursie wordt georganiseerd in samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Zeeland en het Boomkikkerfonds.

Aanmelden
Reserveren is noodzakelijk. Dit kan bij Stichting Landschapsbeheer Zeeland via e-mail of per telefoon: 0113-230936.

Adres
Na aanmelding wordt de plaats van samenkomst doorgegeven.

Kosten
Er wordt een bijdrage van € 5, - t.b.v. de boomkikkers gevraagd.

 

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert en beschermt waardevolle gebieden en historische pareltjes in Zeeland, bij elkaar bijna 10.000 ha. Geniet mee dankzij de vele wandelroutes, uitkijkpunten en excursies!

Ontwerp & realisatie: Nilsson

Privacyverklaring