Op zoek naar amfibiën

Veel amfibieën sparen overdag zoveel mogelijk energie en gaan 's nachts op pad; op zoek naar voedsel. Daarom gaan we, net als de koudbloedigen onder ons, in de donkere uurtjes naar hen op zoek.

Het zijn soorten die in een kleinschalig agrarisch cultuurlandschap van weilanden, heggen en drinkputten goed gedijen. Tijdens de excursie bewonderen we boomkikkers en kamsalamanders, maar ook het overige dierenleven in de poel. Denk aan de geelgerande waterkever, waterschorpioen, schaatsrijdertje, etc.

Met de naar verhouding brede kop, grote ogen en geprononceerde 'grijphanden' doet de boomkikker aandoenlijk aan. Het is een populaire soort die in Nederland beschermd wordt door de Flora- en Faunawet. De boomkikker is slechts op enkele plekken te vinden in Zeeland, waaronder West Zeeuws-Vlaanderen.
De kamsalamander komt heel verspreid door Zeeuws-Vlaanderen voor, maar in kleine aantallen. Omdat kamsalamanders maar beperkt mobiel zijn en zich niet zo snel en ver verspreiden, bestaat de kans dat de kamsalamander op termijn in Zeeuws-Vlaanderen geleidelijk uitsterft.

Deze excursie is een gezamenlijke activiteit van het Boomkikkerfonds, Landschapsbeheer Zeeland, Staatsbosbeheer en Het Zeeuwse Landschap.

Aanmelding
Iedereen is welkom, mits aangemeld. Dat kan bij Stichting Landschapsbeheer Zeeland.

Startpunt
De excursie is in West Zeeuws-Vlaanderen, de exacte locatie wordt bekend gemaakt na aanmelding.

Kosten
Er wordt een bijdrage van € 5,- gevraagd, welke ter plekke kan worden voldaan.

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert en beschermt waardevolle gebieden en historische pareltjes in Zeeland, bij elkaar bijna 10.000 ha. Geniet mee dankzij de vele wandelroutes, uitkijkpunten en excursies!

Ontwerp & realisatie: Nilsson

Privacyverklaring