Zoogdieren in Zeeland

Zoogdieren vormen de meest aaibare diergroep, ook in Zeeland. Soms letterlijk en zeker altijd figuurlijk. In deze zoogdieratlas van Zeeland staan niet alleen de inheemse en in het wild levende landzoogdieren beschreven. Ook de trekkende soorten en zeezoogdieren komen uitgebreid aan bod. Bij elkaar gaat het daarbij om 62 soorten die in de onderzoeksperiode van 1989 tot en met 2010 in Zeeland zijn vastgesteld. Verder passeren de exoten de revue en zoogdieren die alleen in de periode van 1500 tot en met 1988 in Zeeland zijn gesignaleerd, ontbreken evenmin. Een persoonlijk getinte intro trekt de lezer in enkele bijzonderheden van elke zoogdiersoort. Op kaartjes staan de waarnemingen weergegeven op kilometerhokniveau, waardoor van de meeste soorten een goed verspreidingsbeeld ontstaat. van elke soort is een korte beschrijving opgenomen. Foto's, figuren en diagrammen ondersteunen de geschetste situatie in Zeeland.
Van 1989 tot en met 2008 is op alle mogelijke manieren geïnventariseerd: van inloopval tot verrekijker en van cameraval tot batdetector. Daardoor is deze atlas gebaseerd op ruim 82.000 waarnemingen van vaak meer zoogdieren tegelijkertijd: in totaal ruim 665.000 exemplaren.

Redactie: Jan Piet Bekker, Luciën Calle, Sandra Dobbelaar, Anne Fortuin, Chiel Jacobusse en Kees de Kraker
Beeldredactie: Jan Piet Bekker, André Hannewijk, Chiel Jacobusse en Kees de Kraker

Hardcover, full colour, 248 pagina's
ISBN 978 9490592035
NUR 411

Zoogdierwerkgroep Zeeland & Stichting Het Zeeuwse Landschap, 2010

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert en beschermt waardevolle gebieden en historische pareltjes in Zeeland, bij elkaar bijna 10.000 ha. Geniet mee dankzij de vele wandelroutes, uitkijkpunten en excursies!

Ontwerp & realisatie: Nilsson

Privacyverklaring