Nachtvlinders in Zeeland

'Nachtvlinders in Zeeland' is het 8e deel van de boekenreeks Fauna Zeelandica. Het boek behandelt de ruim 600 soorten macro-nachtvlinders die in Zeeland voorkomen. Het is rijk geïllustreerd met honderden foto’s en tekeningen en toegankelijk geschreven, zodat ook algemeen geïnteresseerde natuurliefhebbers er veel van hun gading kunnen vinden. Het boek is een coproductie van de Vlinder- en Libellenwerkgroep Zeeland en Het Zeeuwse Landschap en is het resultaat van jarenlang onderzoek door vele vrijwilligers.

Net als andere insecten staan nachtvlinders sterk onder druk. Biotoopvernietiging door wegenaanleg stadsuitbreiding etc., het gebruik van moderne pesticiden, maar ook lichtvervuiling en het verdwijnen van wilde bloemen zorgen samen voor een sterk negatieve trend van de nachtvlinders. De nieuwe atlas geeft zicht op de bijzondere soorten in Zeeland en kan zo mede een basis vormen voor een betere bescherming van onze nachtvlinders. 

Nachtvlinders zijn het hele jaar door te vinden, al kent ieder seizoen zijn eigen typerende soorten. Wintervlinders, voorjaarsuilen, zomerspanners en herfstrietboorders hebben in dat verband sprekende namen. En ze zijn er in heel uiteenlopende kleuren en formaten. Naast grauwe onopvallende motten zijn er ook veel soorten waar de kleuren van af spatten. Ook de grootte varieert sterk. De windepijlstaart bijvoorbeeld heeft de grootte van een kleine zangvogel.

Veel nachtvlinders vliegen in de nachtelijke uren en overdag houden ze zich schuil. Een dennenpijlstaart op het boomschors, een astermonnik tussen de vegetatie; ook het geoefende oog kan ze nauwelijks vinden. Anders is dat met de dag-actieve soorten, zoals de sint-jansvlinder en de metaalvlinder. Die vliegen in de volle zonneschijn en bovendien hebben ze uitbundige kleuren. Voor rupsen van nachtvlinders geldt hetzelfde als voor de volwassen dieren. Veel soorten leven solitair en zijn prima gecamoufleerd, zoals de rups van de pauwoogpijlstaart. Die bootst in de tekening op de flanken zelfs de nerven van een blad na. De rups van de kamille-uil leeft tussen de kamillebloemen en heeft daar perfecte schutkleuren. Schutkleuren zijn overbodig voor harige rupsen, die met gif gevulde haren hebben, zoals de meriansborstel en de grauwe borstel. De rupsen van de in de duinen veel voorkomende bastaardsatijnvlinder kunnen met hun giftige haren zelfs voor mensen serieuze huidproblemen veroorzaken. De wereld van de nachtvlinders is boeiend, maar we krijgen er in het dagelijks leven maar weinig van te zien. 

Eindredactie: Anton Baaijens, Chiel Jacobusse, Marlies Jongejan en Ralf Joosse
Fotoredactie: Hans Eckhardt en Chiel Jacobusse
Auteurs: Anna Almekinders, Anton Baaijens, Joop de Bakker, Jan Goedbloed, Chiel Jacobusse, Maurice Jansen, Marlies Jongejan, Ralf Joose, Hans van Kuijk en Peter Meininger.

hard cover, full colour, 248 pagina’s
ISBN 978-94-90592-07-3
Stichting Het Zeeuwse Landschap / Vlinder- en Libellenwerkgroep Zeeland, 2017

 

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert en beschermt waardevolle gebieden en historische pareltjes in Zeeland, bij elkaar bijna 10.000 ha. Geniet mee dankzij de vele wandelroutes, uitkijkpunten en excursies!

Ontwerp & realisatie: Nilsson

Privacyverklaring