Zeeuws-Vlaanderen - Verdronken Land van Saeftinghe

 

Het Verdronken Land van Saeftinghe is een uitgestrekt schorgebied in de Westerschelde, hemelsbreed zo'n 50 kilometer van de monding. De Westerschelde is een menggebied van zeewater en rivierwater; het water dat met vloed de schorgeulen binnenstroomt is dus brak. Met zijn ruim 3600 hectare is Het Verdronken Land van Saeftinghe één van de belangrijkste en grootste schorgebieden van Nederland en uniek in Europa. Saeftinghe is bijzonder door zijn uitgestrektheid en zijn natuur, maar ook omdat het een beeld geeft van het Zeeuwse oerlandschap: een land van slikken, platen en schorren doorsneden met geulen.

 

 

De plantengroei op het schor weerspiegelt de invloed van het brakke vloedwater. Echt lepelblad is één van de bijzonderheden van Saeftinghe. Deze soort is kenmerkend voor brakke schorren en komt hier veel voor, samen met onder meer zeeaster, heen en melkkruid. In Saeftinghe broeden duizenden vogels en het is voor veel doortrekkende en overwinterende vogels van (internationaal) belang als pleisterplaats. Die grote aantallen trekken op hun beurt weer roofvogels aan, zoals de zeearend en bruine en blauwe kiekendief.

 

 

In Emmadorp bevindt zich het bezoekerscentrum voor Het Verdronken Land van Saeftinghe, dat tevens startpunt is van de vele excursies of vertrekpunt voor wie zelf dit prachtige gebied wil verkennen via de vrij toegankelijke routes of een van de uitkijkpunten.

 

U vindt alle informatie over dit unieke gebied, de natuur, de geschiedenis en de bezoekmogelijkheden op de speciale website: Saeftinghe.eu.

Excursies kunnen geboekt worden via de Saeftinghe website. Het bezoekerscentrum is te bereiken via mail: saeftinghe@hetzeeuwselandschap.nl of telefonisch op 0114 633110.