Zeeuws-Vlaanderen - Verdronken Land van Saeftinghe

Het Verdronken Land van Saeftinghe is een uitgestrekt schorgebied in de Westerschelde, hemelsbreed zo'n 50 kilometer van de monding. De Westerschelde is een menggebied van zeewater en rivierwater; het water dat met vloed de schorgeulen binnenstroomt is dus brak. Met zijn ruim 3600 hectare is Het Verdronken Land van Saeftinghe één van de belangrijkste en grootste schorgebieden van Nederland en uniek in Europa. Saeftinghe is bijzonder door zijn uitgestrektheid en zijn natuur, maar ook omdat het een beeld geeft van het Zeeuwse oerlandschap: een land van slikken, platen en schorren doorsneden met geulen.

Het Verdronken Land van Saeftinghe heet niet voor niets zo. In de late middeleeuwen was het een gebied van welvarende polders. Door stormvloeden gingen in de 14e en de 16e eeuw grote stukken van het ingepolderde land verloren. In de Tachtigjarige Oorlog werden ter verdediging van Antwerpen bovendien opzettelijk dijken doorgestoken. Het gebied kan dus met recht een verdronken land genoemd worden.

 

Natuur

De plantengroei op het schor weerspiegelt de invloed van het brakke vloedwater. Echt lepelblad is één van de bijzonderheden van Saeftinghe. Deze soort is kenmerkend voor brakke schorren en komt hier veel voor, samen met onder meer zeeaster, heen en melkkruid. Ook groeit er, zij het minder algemeen, selderij, fijn goudscherm, langbaardgras en fraai duizendguldenkruid.

Saeftinghe is heel vogelrijk. Er broeden duizenden vogels en het is voor veel doortrekkende en overwinterende vogels van (internationaal) belang als pleisterplaats. Die grote aantallen trekken op hun beurt weer roofvogels aan, zoals de zeearend en bruine en blauwe kiekendief.

 

Toegankelijkheid

In Emmadorp is een bezoekerscentrum voor Het Verdronken Land van Saeftinghe, tevens startpunt van de vele excursies of vertrekpunt voor wie zelf dit prachtige gebied wil verkennen via de vrij toegankelijke routes of een van de uitkijkpunten.

 

Meer weten?

U vindt alle informatie over dit unieke natuurgebied, de natuur, de geschiedenis en de bezoekmogelijkheden op de speciale website Saeftinghe.eu